Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība. [Ps.127:3]

Reformācijas dienā svinējām dubultus svētkus. Šodien savu jauno mācību gadu uzsāka svētdienas skoliņa. Iesākām ar dievkalpojumu baznīcā, kur bērni un skolotājas saņēma Dieva svētību, lai nodarbību turpinātu Mācītājmuižas telpās.

(vairāk…)