Autors: Imants Zembergs

„Lubānas Ziņās” jau bija stāstīts par „Atjaunošanas kustību” Skandināvijas valstīs. Īsumā tiem, kas šo materiālu nav lasījuši.
Kustība sākusies 19. gadsimta vidū Zviedrijas ziemeļos. Kustības mērķis – maldos nonākušo cilvēku atgriešana ticībā. Kustības sākumā tā bija cīņa pret alkoholismu. Viņi rīko garīgās sapulces, kurās skaidro Bībeles mācības, pamatā  Evanģeliju. Jāņa kristītāja dienā Lahti pilsētā uz garīgo sapulci pulcējās kristīgie no visām Somijas provincēm un arī no citām valstīm. Lahti pilsētas garīgo sapulču namā var pulcēties līdz 4000 cilvēku. Māca cilvēkiem saprast, ka mēs visi grēkojam, tā pakļaujot sevi smagiem dzīves pārbaudījumiem. Mums katram tas ir jāapzinās un jālūdz tam Kungam grēku piedošana. Jālūdz ir regulāri, un tas jādara  patiesi.

5. februārī Lubānas draudzē viesojās četri Atjaunošanas kustības misionāri un tulks. Misionāru pirmā tikšanās notika ar Sociālās aprūpes centrā (Lubānā) dzīvojošajiem. Misionāri Erkki Sikkonen un Taisto ja Maija Aatonen stāstīja par grēku nožēlošanas nozīmi. Tāpat tika dziedātas garīgās dziesmas.

Mācītājmuižā notika diskusija par tēmu ”Kas ir nabadzība”. Diskusijas dalībnieki atzina, ka uz cilvēku vislielāko iespaidu atstāj garīgās dzīves nabadzība. Diskusija ilga vairāk kā divas stundas.

Garīga sapulce ar misionāru uzstāšanos notika arī Meirānu tautas namā. Viesus sagaidīja enerģiskās folkloras kopas ”Sietiņš” dalībnieces. Apskatījām Jāzepa Puduļa gleznu izstādi. Visiem patika gleznotās Aiviekstes ainavas. Klātesošajiem misionāri skaidroja, cik liela nozīme ir dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Runājot par grēkiem, tad cilvēku lielākais grēks ir alkatība un skopums. Notika lūgšanas gan somu, gan latviešu valodā.

Pasākumā piedalījās arī viesi no Kalnu skolas un Raunas draudzes.

Mums visiem bija pārsteigums, ka viens no Somijas grupas, gatavojoties braucienam uz Latviju, ar vārdnīcas palīdzību bija iemācījies runāt latviski.

Paldies visiem, kas piedalījās viesu uzņemšanā un parādīja latviešiem piemītošo viesmīlību.