6. svētdiena pēc Zvaigznes dienas – Noteikumu maiņa svētdien, Feb 20 2011 

Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts: tev nebūs nokaut, un, kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet Es jums saku: kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā; bet, kas saka uz savu brāli: ģeķis! – tas sodāms augstā tiesā; bet, kas saka: bezdievis! – tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi Es tev saku: tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev nebūs laulību pārkāpt. Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa top iemesta ellē. Un, ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocērt to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa nāk ellē. Ir arī sacīts: kas no savas sievas šķiras, tas lai tai dod šķiršanās rakstu. Bet Es jums saku: ikviens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt; un, ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts: tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet Tam Kungam turēt, ko tu zvērēdams solījis. Bet Es jums saku: jums pavisam nebūs zvērēt; ne pie debesīm, jo tās ir Dieva goda krēsls, nedz pie zemes, jo tā ir Viņa kāju pamesls, nedz pie Jeruzālemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tev arī nebūs zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēj padarīt ne vienu vienīgu matu ne baltu, ne melnu. Bet jūsu vārdi lai ir: jā, jā! nē, nē! Kas pāri par to, tas ir no ļauna. [Mt.5:21-37]

(vairāk…)

Lubānas draudzē viesojas misionāri no Somijas otrdien, Feb 15 2011 

Autors: Imants Zembergs

„Lubānas Ziņās” jau bija stāstīts par „Atjaunošanas kustību” Skandināvijas valstīs. Īsumā tiem, kas šo materiālu nav lasījuši.
Kustība sākusies 19. gadsimta vidū Zviedrijas ziemeļos. Kustības mērķis – maldos nonākušo cilvēku atgriešana ticībā. Kustības sākumā tā bija cīņa pret alkoholismu. Viņi rīko garīgās sapulces, kurās skaidro Bībeles mācības, pamatā  Evanģeliju. Jāņa kristītāja dienā Lahti pilsētā uz garīgo sapulci pulcējās kristīgie no visām Somijas provincēm un arī no citām valstīm. Lahti pilsētas garīgo sapulču namā var pulcēties līdz 4000 cilvēku. Māca cilvēkiem saprast, ka mēs visi grēkojam, tā pakļaujot sevi smagiem dzīves pārbaudījumiem. Mums katram tas ir jāapzinās un jālūdz tam Kungam grēku piedošana. Jālūdz ir regulāri, un tas jādara  patiesi.

(vairāk…)