Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. [1.Jņ.4:9]

Kas ir šī nakts, kas svētlaimi lej sirdī?
Kas ir šī nakts, kas zemei mieru sniedz?
Kas iepriecina šaubu, rūpju brīdī
Un maldiem, tumsai viņa kalpot liedz?

Šai naktī debesis kļūst tuvas mīļas,
Mūs Dieva roka svētīdama skar.
Dzimst krūtīs ilgas tīras, svētas, dziļas,
Lai Jēzus tuvumu sirds izjust var.

/A.Elsberga/

Lai miers un prieks piepilda
Jūsu sirdis Ziemsvētkos
un nākamajā Tā Kunga žēlastības gadā!

Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze aicina Jūs apmeklēt Ziemsvētku dievkalpojumus:

24. decembrī 19:00 – Kristus dzimšanas svētvakara dievkalpojums
Piedalās ansamblis “Naktsputni”

25. decembrī 10:00 – Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums
Piedalās Mētrienas koris “Jūsma”

26. decembrī 10:00 – Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums otrajos Ziemsvētkos
Piedalās Rupsalas pansionāta iedzīvotāji