Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība. [Ps.127:3]

Reformācijas dienā svinējām dubultus svētkus. Šodien savu jauno mācību gadu uzsāka svētdienas skoliņa. Iesākām ar dievkalpojumu baznīcā, kur bērni un skolotājas saņēma Dieva svētību, lai nodarbību turpinātu Mācītājmuižas telpās.

Šajā gadā svētdienas skoliņu turpinās vadīt skolotāja Daiga un viņai palīgā nāks skolotāja Elīza. Pirmajā reizē bijām “mazais pulciņš”, bet gan jau mūsu rindas augs.

Turpmāk svētdienas skolas nodarbības notiks katru svētdienu plkst. 13:00 Mācītājmuižā. Aicinām arī citus bērnus piebiedroties interesantām nodarbībām, kur uzzināsiet daudz jauna par Dievu, Viņa likumiem un žēlastību, lai arī jūs Viņu pazītu kā mīlošu Tēvu.