Tā nu ir izveidojies, ka autobusu satiksme lauku apvidos svētdienās nenes lielu peļņu, tāpēc nav izdevīga. Savukārt cilvēki tamdēļ nevar tikt uz dievkalpojumu, jo autobusi nekursē, bet lai cik pārsteidzoši tas neizklausītos pilsētniekiem, automašīnas ir pieejamas ne katrai ģimenei. Tomēr cilvēki mazākos miestiņos alkst dzirdēt Dieva vārdu. Tā tas ir arī Meirānos.

Nu jau vairākus gadus Meirānu tautas namā pulcējas vietējie ļaudis, lai sanāktu ap Dieva vārdu un sakramentiem, kā arī lai piedzīvotu sadraudzību. Šobrīd mēs kopā nākam divas reizes mēnesī – 2. un 4. ceturdienā plkst. 11:00. Mīļš paldies tautas nama vadītājai Ingai, kura ir vienmēr pretimnākoša un atbalsta šīs norises.

Tā arī vakar bijām sapulcējušies, lai svinētu Pļaujas svētku dievkalpojumu. Dziedājām garīgas dziesmas, uzklausījām mūsu Kunga svēto Evaņģēliju, pateicāmies Dievam par visām svētībām, ko esam saņēmuši, likām Viņa rokās mūsu problēmas, un guvām stiprinājumu Viņa mielastā. Pēc dievkalpojuma sapulcējāmies pie klāta galda, lai pabūtu sadraudzībā, apmainītos iespaidiem, dalītos pieredzē.

Dodoties atpakaļceļā uz Lubānu, krāvām busiņā dārza veltes, kuras nogādājām mūsu draugiem un ticības brāļiem un māsām Lubānas sociālās aprūpes centrā.

Paldies arī Dzintaram, kurš mūsu sanākšanu iemūžināja fotogrāfijās. Diemžēl viņš pats ir palicis aiz kadra, bet mēs zinām, ka viņš stāv objektīva otrā pusē un mūs bildē.

Mūsu Kungs Jēzus Kristus saka: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” [Mt.11:28] Tāpēc aicinu arī citus Meirānu un apkārtnes iedzīvotājus piebiedroties mūsu pulciņam. Nākošais dievkalpojums ir paredzēts 28. oktobrī plkst. 11:00 Meirānu tautas namā.